Ενέργειες μετά από την εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα

 

Επιβεβλημένες ενέργειες μετά από εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα.

Η σειρά των επιβεβλημένων ενεργειών αλλάζει, ανάλογα με το αν ο οδηγός ή ένας από τους οδηγούς που έχουν εμπλακεί σπεύσει να εξαφανιστεί,διαπράττοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο ξεχωριστό ποινικό αδίκημα,κάτι που δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά πλέον.Πρέπει λοιπόν όλοι οι οδηγοί να εξασκηθούν στην ταχύτατη απομνημόνευση πινακίδων κυκλοφορίας εν είδει νοητικής άσκησης,ώστε αν, ο μη γένοιτο, τους συμβεί η εμπλοκή σε ατύχημα με εγκατάλειψη του τόπου από τον άλλο ή τους άλλους οδηγούς , να μπορούν να απομνημονεύσουν και εν συνεχεία, το ταχύτερο δυνατόν, να καταγράψουν σωστά πρώτα τον αριθμό κυκλοφορίας και ακολούθως την μάρκα και  το μοντέλο του οχήματος που οδηγούσε αυτός που εγκατέλειψε. Χρήσιμο είναι και το χρώμα,αλλά όχι απαραίτητο. Χωρίς τα παραπάνω στοιχεία,ο αναίτιος οδηγός δεν μπορεί να αποζημιωθεί με κανέναν τρόπο,εκτός αν έχει (την ακριβή) “μικτή” ασφάλιση, και αυτό υπό προϋποθέσεις.Η πρώτη ενέργεια λοιπόν είναι η προαναφερθείσα και στην συνέχεια όλες οι υπόλοιπες που αναφέρονται κατωτέρω.Αν δεν συντρέχει περίπτωση εγκατάλειψης,η σειρά των ενεργειών αλλάζει: η πρώτη ενέργεια του εμπλακέντος στο ατύχημα είναι η φροντίδα για να μην υπάρξουν τραυματισμοί ή και επιπλέον τραυματισμοί στον τόπο του ατυχήματος. Γι΄αυτό πρέπει να βάλει αμέσως προειδοποιητικό τρίγωνο σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων πίσω από το σημείο του ατυχήματος, αλλά και δεύτερο τρίγωνο σε ίδια απόσταση μπροστά από αυτό,στο δικό του ρεύμα κυκλοφορίας, αν ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνσης. Αν είναι βράδυ πρέπει να φορέσει αμέσως ανακλαστικό γιλέκο,που πρέπει να βρίσκεται πάντοτε στο ντουλαπάκι για να είναι έτοιμο προς χρήση.

Η δεύτερη ενέργεια είναι να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκονται ο ή οι τυχόν τραυματίες και αμέσως μετά να τηλεφωνήσει στο 112 , ακολουθώντας τις οδηγίες που θα του δώσουν οι εκπαιδευμένοι διασώστες. Δεν πρέπει να μετακινήσει τραυματίες από το αυτοκίνητό τους ή από το οδόστρωμα,παρά μόνον αν διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή τους.

Η τρίτη ενέργεια είναι η καταγραφή απαραιτήτων και χρησίμων στοιχείων για την αποζημίωσή του,εφόσον δεν φταίει.Το πρώτο στοιχείο είναι βέβαια ο αριθμός κυκλοφορίας και ακολούθως όλα τα στοιχεία του υπαιτίου οδηγού και του οχήματός του (ιδίως ονοματεπώνυμο του ιδίου και του ιδιοκτήτη, τηλέφωνα, διευθύνσεις, ασφαλιστική εταιρεία, μάρκα και μοντέλο οχήματος).

Πρέπει επίσης να ληφθούν φωτογραφίες των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένης της πινακίδας) και των ζημιών τους,κατά προτίμηση πριν μετακινηθούν από το σημείο του ατυχήματος,ώστε να αποτυπωθούν οι θέσεις τους.Πολύ χρήσιμες είναι και οι φωτογραφίες των δρόμων όπου έγινε το ατύχημα και των πινακίδων. Επίσης πρέπει να ληφθούν τα στοιχεία τυχόν αυτοπτών μαρτύρων.Τα ως άνω τα κάνουν και οι υπάλληλοι της υπηρεσίας οδικής βοήθειας της ασφαλιστικής εταιρείας σας,αλλά χρειάζεται μεγάλη προσοχή  στην σωστή διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης προς την εταιρεία, διότι γίνονται συχνά λάθη.

Τέταρτη ενέργεια είναι η κλήση της τροχαίας. Όταν υπάρχει ατύχημα μόνο με ΥΖ (υλικές ζημίες) συνήθως αργεί να έρθει και ο υπαίτιος συνήθως αποχωρεί,αφού δώσει τα στοιχεία του. Όποιος δεν φταίει όμως, πρέπει να περιμένει υπομονετικά, για να καταγραφεί το συμβάν από την τροχαία.Πρέπει επίσης να διαπιστώσει (με διακριτικό τρόπο) ότι ο αστυνομικός κατέγραψε σωστά τις κατευθύνσεις των οχημάτων,την σήμανση που υπάρχει στο σημείο και την παράβαση που έκανε ο απρόσεκτος οδηγός,πριν υπογράψει το δελτίο τροχαίου ατυχήματος.

Επίσης ο οδηγός που δεν είναι υπαίτιος πρέπει να αναφέρει στην τροχαία τυχόν σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο ίδιος και οι επιβάτες του,έστω και αν τις θεωρεί ασήμαντες,αφού με την πάροδο του χρόνου μπορεί τελικά να αποδειχθούν σημαντικές.

Πέμπτη ενέργεια: σε περίπτωση νοσηλείας ή επίσκεψης σε γιατρό,οι εμπλακέντες σε ατύχημα πρέπει πάντοτε να ζητούν ιατρικά πιστοποιητικά.

Έκτη ενέργεια: ο εμπλακείς οδηγός δηλώνει το ταχύτερο δυνατόν το ατύχημα στον ασφαλιστή του (το καλύτερο),ή αν δεν έχει, απευθείας στην ασφαλιστική εταιρεία, εφόσον δεν έχει καλέσει την οδική βοήθεια της εταιρείας,που παίρνει και τη δήλωση.

Έβδομη ενέργεια: επικοινωνία με τον δικηγόρο της επιλογής σας για την διεκδίκηση όλων των χρημάτων που δικαιούστε. Οι ασφαλιστικές εταιρείες “ποντάρουν” στην επιθυμία όλων των ζημιωθέντων να αποζημιωθούν γρήγορα, προσφέροντάς τους ποσά πολύ μικρότερα από αυτά που δικαιούνται σύμφωνα με τους νόμους,που είναι συνήθως μικρά κλάσματα της πραγματικής ζημίας των αναιτίων που ενεπλάκησαν σε ατύχημα,η οποία δεν είναι μόνο τα χρήματα (συνήθως πολλά) που ζητεί το φανοποιείο για να φτιάξει το όχημα (που κι αυτά πολλές ασφαλιστικές τα περιορίζουν),αλλά και η μείωση της αγοραίας αξίας του,η μίσθωση ταξί ή άλλου οχήματος,η χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κλπ., καθώς και σε περίπτωση τραυματισμού τα έξοδα νοσηλείας και σημαντικό ποσό για την ηθική βλάβη, χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι όλων αυτών των κονδυλίων, που επίσης είναι μεγάλο ποσό.Το δίλημμα λοιπόν δεν ταυτίζεται με την παροιμία “κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρει”,διότι το ποσό που συνήθως δικαιούται ο ζημιωθείς δεν είναι “δέκα”, αλλά δεκαπέντε και είκοσι ή και παραπάνω πολλές φορές, ακόμη και μετά από την αφαίρεση της αμοιβής του δικηγόρου…