55. Γ’ EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣΜία από τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή για τροχαίο ατύχημα αποτελεί η περίπτωση 6 του άρθρου 25 της παραπάνω υπουργικής απόφασης, δηλαδή όταν η ζημία προκαλείται από οδηγό που στερείται εντελώς ή δεν έχει την προβλεπόμενη από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί άδεια οδήγησης.   Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να αποδείξει το γεγονός ότι ο οδηγός του ασφαλισμένου αυτοκινήτου δεν είχε άδεια οδήγησης.Αυτός είναι ο λόγος που οι ασφαλιστικές εταιρείες ζητούν φωτοτυπία του διπλώματος του οδηγού,όταν στέλνουν ερευνητή για να επιληφθεί ενός τροχαίου ατυχήματος,ή όταν εσείς υποβάλλετε δήλωση τροχαίου ατυχήματος.

EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣΗ απαλλαγή της ασφαλιστικής εταιρείας μπορεί να προταθεί αποκλειστικά και μόνο έναντι του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του ασφαλισμένου αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέττας,ο οποίος δεν μπορεί να απαιτήσει από την ασφαλιστική εταιρεία του το ποσό που τυχόν έχει καταβάλει στον παθόντα τρίτο,ενώ υποχρεούται να καταβάλει στην ασφαλιστική του εταιρεία με τον νόμιμο τόκο από την καταβολή,οποιοδήποτε ποσό καταβάλει αυτή στον τρίτο που ζημιώθηκε από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε οδηγός ο οποίος δεν έχει άδεια οδήγησης . Υπάρχει πληθώρα δικαστικών αποφάσεων που δέχονται την απαλλαγή του ασφαλιστή εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέραμε. (Ενδεικτικά, 2240/2000 Εφετείου Αθηνών). Θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη της απάντησης στο πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα στο επόμενο μέρος.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ