55. Β’ EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣΗ υπ΄αριθμ. Κ4/585 απόφαση Υπουργού Εμπορίου,περί καθορισμού των γενικών όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που καλύπτει την αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα (αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών), η οποία εκδόθηκε το 1978, προβλέπει μία σειρά εξαιρέσεων της ασφαλιστικής ευθύνης,δηλαδή αποκλεισμού της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας.Οι εξαιρέσεις αυτές αναγράφονται με ψιλά (πολύ ψιλά…) γράμματα στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάθε ασφαλιστικής εταιρείας και δεσμεύουν τους ασφαλισμένους στην περίπτωση που έχουν υπογράψει-μαζί με τους ασφαλιστές τους- ιδιαίτερη συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία,περιεχόμενο της οποίας είναι η παραπομπή σε όλες τις εξαιρέσεις ασφαλιστικής ευθύνης της ως άνω υπουργικής απόφασης,ή στην περίπτωση που υπάρχει ρητή αναφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ,ότι αν προκληθεί ατύχημα από τον ασφαλισμένο ή από άλλο οδηγό που δεν έχει άδεια οδήγησης,υπεύθυνος για την καταβολή στην εταιρεία οιουδήποτε ποσού εκταμιεύσει για την αποζημίωση του παθόντος είναι ο ασφαλισμένος.

EΛΛΕΙΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ

Στην δική σας περίπτωση όμως,οι γονείς σας ή άλλα πρόσωπα που ασκούν νομίμως την εποπτεία σας ως ανηλίκου,έχουν την υποχρέωση αυτή,βάσει του άρθρου 923 του Αστικού Κώδικα. Προϋπόθεση απαραίτητη είναι να έχετε υπογράψει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες απαιτούν να υπογράψετε τις προαναφερθείσες συμφωνίες, αλλιώς δεν σας ασφαλίζουν.

Νίκος – Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ