54. Β’ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σύμφωνα με πλουσιότατη νομολογία,η παράλειψη του πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας (ή του οδηγού του οχήματός του) να υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση στην ασφαλιστική εταιρεία για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τα στοιχεία των εμπλακέντων θεμελιώνει ευθύνη του ασφαλισμένου για πλήρη αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας.Ερώτηση: Επειδή δεν υπέβαλα δήλωση ατυχήματος για ένα τροχαίο που έγινε δύο χρόνια πριν στην ασφαλιστική μου εταιρεία και δεν πήγα στο δικαστήριο όπως μου είχε ζητήσει ο δικηγόρος της ασφαλιστικής εταιρείας για να καταθέσω, η εταιρεία άσκησε αγωγή εναντίον μου ζητώντας να την αποζημιώσω για όλα τα ποσά που κατέβαλε στον αντίδικο.Σημειωτέον ότι εγώ δεν θεωρώ ότι έφταιγα για το τροχαίο ατύχημα.Είναι νόμιμο αυτό το αίτημα της ασφαλιστικής εταιρείας;

Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ασχοληθεί με την ερμηνεία νόμου που αφορά σε αυτό το θέμα. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος τρίτου την ως άνω παράβαση του ασφαλισμένου της,αλλά μπορεί να στραφεί κατά του πελάτη της ζητώντας να της καταβάλει εντόκως ό,τι υποχρεώθηκε να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία στον ζημιωθέντα τρίτο.Απάντηση: Βεβαίως και είναι νόμιμο. Σύμφωνα με πλουσιότατη νομολογία, η παράλειψη του πελάτη της ασφαλιστικής εταιρείας (ή του οδηγού του οχήματός του) να υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση στην ασφαλιστική εταιρεία για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και τα στοιχεία των εμπλακέντων θεμελιώνει ευθύνη του ασφαλισμένου για πλήρη αποζημίωση της ασφαλιστικής εταιρείας. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έχει ασχοληθεί με την ερμηνεία νόμου που αφορά σε αυτό το θέμα. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν μπορεί να αντιτάξει κατά του ζημιωθέντος τρίτου την ως άνω παράβαση του ασφαλισμένου της,αλλά μπορεί να στραφεί κατά του πελάτη της ζητώντας να της καταβάλει εντόκως ό,τι υποχρεώθηκε να καταβάλει η ασφαλιστική εταιρεία στον ζημιωθέντα τρίτο.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ