53. – Γ’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Γι΄αυτόν τον λόγο θα σας επιδικασθεί το μειωμένο ποσό, λαμβανομένης υπόψη της αξίας του αυτοκινήτου σας, έστω κι αν εσείς ισχυρίζεσθε στην αγωγή σας ότι ήταν μεγαλύτερη από την πραγματική,πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά στις αγωγές αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος.Γι΄αυτόν τον λόγο θα σας επιδικασθεί το μειωμένο ποσό, λαμβανομένης υπόψη της αξίας του αυτοκινήτου σας, έστω κι αν εσείς ισχυρίζεσθε στην αγωγή σας ότι ήταν μεγαλύτερη από την πραγματική,πράγμα που συμβαίνει πολύ συχνά στις αγωγές αποζημίωσης λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Όσον αφορά στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας, πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες να απορριφθεί μιά αγωγή, έστω και αν δεν έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή ο αντίδικος, όμως στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν δεν έχει ασκηθεί αγωγή από τον ιδιοκτήτη του άλλου οχήματος που ενεπλάκη στην σύγκρουση, γίνονται δεκτές οι αγωγές (συνηθέστατα εν μέρει) των ζημιωθέντων, πολλώ δε μάλλον όταν η υπαιτιότητα είναι ξεκάθαρη, όπως στην δική σας περίπτωση, όπου υπάρχει κτύπημα από πίσω. Η μόνη περίπτωση να χάσετε αυτήν την υπόθεση είναι να επικαλεσθούν (και βεβαίως να αποδείξουν) οι αντίδικοί σας ότι σταματήσατε χωρίς λόγο στη μέση του δρόμου, αλλά αυτό είναι σχεδόν αδύνατο,όταν μάλιστα το αυτοκίνητό σας ήταν σταματημένο σε φανάρι.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες να απορριφθεί μιά αγωγή , έστω και αν δεν έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή ο αντίδικος,όμως στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν δεν έχει ασκηθεί αγωγή από τον ιδιοκτήτη του άλλου οχήματος που ενεπλάκη στην σύγκρουση, γίνονται δεκτές οι αγωγές (συνηθέστατα εν μέρει) των ζημιωθέντων

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ