53. – Β’ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ  ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥΣύμφωνα λοιπόν με την νομολογία,όχι μόνο δεν θα σας επιδικασθεί κονδύλιο μείωσης αγοραίας αξίας κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων,αλλά δεν θα σας επιδικασθεί καν ολόκληρο το ποσόν που καταβάλατε για την επισκευή του,κατά το μέρος που υπερβαίνει την αξία του αυτοκινήτου σας πριν από το επίδικο ατύχημα.

Ακόμη κι αν η πρωτόδικη απόφαση σας επιδίκαζε τα προαναφερθέντα ποσά (μείωση αγοραίας αξίας και το υπερβάλλον σε σχέση με την αξία του),πράγμα ελάχιστα πιθανό αφού θα υπήρχε σε αυτήν την περίπτωση σαφέστατη απόκλιση από την ισχύουσα νομολογία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι στην κατ΄έφεση δίκη  το εναγόμενο νομικό πρόσωπο θα κέρδιζε την υπόθεση,όσον αφορά στα ως άνω κονδύλια.

Αυτό που έπρεπε να κάνετε ήταν να πουλήσετε το αυτοκίνητό σας για ανταλλακτικά,αφού το κόστος επισκευής του μετά από το τροχαίο ατύχημα υπερέβαινε σαφώς την αξία του.

Στην περίπτωσή σας, εφόσον δεν πουλήσατε το κατεστραμμένο από οικονομοτεχνικής πλευράς αυτοκίνητό σας, έχετε οικείο πταίσμα για την έκταση της ζημίας σας, που προβλέπεται από το άρθρο 300 του Αστικού Κώδικα και κατά πάσα πιθανότητα θα προβληθεί στο δικαστήριο από τους εναγομένους.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ