52. – Γ΄ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας: Όχι,δεν μπορείτε. Μόνο ένας μάρτυρας εξετάζεται από κάθε πλευρά,αλλιώς δεν θα υπήρχε χρόνος για την εκδίκαση όλων των υποθέσεων. Μπορείτε όμως να καταθέσετε ένορκη βεβαίωση από τον δεύτερο μάρτυρά σας, καθώς και από περισσότερους μάρτυρες. Στην πράξη το κείμενο της ένορκης βεβαίωσης συντάσσεται από το δικηγόρο σας και ο μάρτυράς σας απλώς το υπογράφει με συγκεκριμένη διαδικασία. Στην εξέταση του μάρτυρός σας, ο δικηγόρος σας δεν πρέπει να του υποβάλλει τις ερωτήσεις με τέτοιον τρόπο που να του δίνει εμμέσως και την απάντηση. Αυτό απαγορεύεται από την πολιτική δικονομία και είναι και αντιδεολογικό.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος Αθήνας

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ