52. – Β΄ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Μπορώ να εξετάσω ως μαρτυρα στο δικαστήριο που θα εκδικάσει την αγωγή μου για αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα την σύζυγό μου; Μπορώ να εξετάσω και δεύτερον μάρτυρα;Οσον αφορά στη μη γνωστοποίηση του μάρτυρος του αντιδίκου πριν από τη δίκη,αυτή είναι απολύτως νόμιμη σε αυτήν την διαδικασία,στην οποία ποτέ δε γίνεται γνωστοποίηση μάρτυρος προηγουμένως, εκτός αν ο μάρτυρας πρόκειται να υπογράψει ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου, οπότε πρέπει να σας γίνει γνωστοποίηση εκ των προτέρων και συγκεκριμένα 24 ώρες πριν από την «εξέταση» του μάρτυρος (στην ουσία απλή υπογραφή του κειμένου που έχει ετοιμάσει από πριν ο δικηγόρος).Αν δεν γίνει αυτή η γνωστοποίηση,δεν λαμβάνεται υπόψη από τον δικαστή η ένορκη βεβαίωση.
Ως προς το τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας,πάντοτε υπάρχουν πιθανότητες να απορριφθεί η αγωγή σας,έστω και αν δεν έχει ασκήσει αντίθετη αγωγή ο αντίδικός σας. Τα στατιστικά δεδομένα όμως είναι σαφή: στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, όταν δεν έχει ασκηθεί αγωγή από τον ιδιοκτήτη του άλλου οχήματος που ενεπλάκη στην σύγκρουση, γίνονται δεκτές οι αγωγές (συνηθέστατα εν μέρει) των ζημιωθέντων.

Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας: βεβαιότατα,όπως εξάλλου μπορείτε να εξετάσετε και οποιονδήποτε συγγενή σας.Ερώτηση: Μπορώ να εξετάσω ως μαρτυρα στο δικαστήριο που θα εκδικάσει την αγωγή μου για αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα την σύζυγό μου; Μπορώ να εξετάσω και δεύτερον μάρτυρα;

Απάντηση.
Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας: βεβαιότατα,όπως εξάλλου μπορείτε να εξετάσετε και οποιονδήποτε συγγενή σας. Πολύ συχνά εξετάζονται ως μάρτυρες συγγενείς των διαδίκων σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε ως μάρτυρα τον οδηγό του αυτοκινήτου σας, παρά το γεγονός ότι αναμένει έμμεση ωφέλεια από την έκβαση της δίκης.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ