52. – Α΄ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Σε εκδίκαση αγωγής που είχα ασκήσει για αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχηματος, ο εναγόμενος εξέτασε μάρτυρα που δεν ήταν παρών όταν έγινε η σύγκρουση και χωρίς να μου έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως τα στοιχεία του.Είναι νόμιμο αυτό;Ερώτηση: Σε εκδίκαση αγωγής που είχα ασκήσει για αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχηματος, ο εναγόμενος εξέτασε μάρτυρα που δεν ήταν παρών όταν έγινε η σύγκρουση και χωρίς να μου έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως τα στοιχεία του.Είναι νόμιμο αυτό;Έχει πιθανότητες να κερδίσει την υπόθεση ο αντίδικος,δεδομένου ότι δεν άσκησε αγωγή;

Σε εκδίκαση αγωγής που είχα ασκήσει για αποζημίωση λόγω τροχαίου ατυχηματος, ο εναγόμενος εξέτασε μάρτυρα που δεν ήταν παρών όταν έγινε η σύγκρουση και χωρίς να μου έχει γνωστοποιήσει προηγουμένως τα στοιχεία του.Είναι νόμιμο αυτό;Απάντηση: Ως προς το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας,η νομιμότητα εξαρτάται από το αν ο μάρτυρας ισχυρίσθηκε ότι ήταν αυτόπτης ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν.Σε αυτήν την περίπτωση υφίσταται ψευδομαρτυρία, που είναι ποινικώς κολάσιμη, αν και η απόδειξή της είναι δυσχερής αλλά όχι αδύνατη.Να αναφέρουμε μάλιστα ότι στις υποθέσεις διαφορών από αυτοκίνητα υπάρχουν πολλοί ψευδομάρτυρες.Οι δικαστές πάντως συνήθως έχουν τρόπους για να καταλαβαίνουν ποιός μάρτυρας λέει την αλήθεια και ποιός όχι. Αν ο μάρτυρας του αντιδίκου σας καταθέσει ότι δεν ήταν αυτόπτης αλλά πήγε μετά στον τόπο του τροχαίου ατυχήματος και όσα γνωρίζει του τα διηγήθηκαν, βεβαίως κινείται μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Η κατάθεσή του συνήθως σταθμίζεται σε αυτήν την περίπτωση με μεγαλύτερη αυστηρότητα από τον δικαστή, σε σχέση με την κατάθεση ενός αυτόπτη μάρτυρα,χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαραιτήτως κρίνονται ως αξιόπιστοι οι αυτόπτες και ως αναξιόπιστοι οι μη αυτόπτες μάρτυρες. Αρκετές φορές συμβαίνει το αντίθετο, αναλόγως της υποθέσεως.
Nίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ