51. – Α΄ ΜΕΡΟΣ – EΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Ερώτηση: Έχω ασκήσει αγωγή για αποζημίωση, διότι η ασφαλιστική εταιρεία του αντιδίκου που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο οποίο υπέστη σοβαρές ζημίες το αυτοκίνητό μου, δεν δέχθηκε να με αποζημιώσει. Η ημέρα της δίκης πλησιάζει και δεν έχω τιμολόγια για τις εργασίες επισκευής, αν και πλήρωσα το συνεργείο,διότι είχαμε μιά διαφωνία με τον ιδιοκτήτη του συνεργείου όταν παρέλαβα το αυτοκίνητο. Τώρα αυτό το συνεργείο έχει κλείσει και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα να πάρω τιμολόγια. Έχω πάντως τιμολόγια για τα ανταλλακτικά και προσφορά του συνεργείου για το κόστος της επισκευής. Θα έχω πρόβλημα στο δικαστήριο;

Α΄ ΜΕΡΟΣ - EΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Απάντηση: Εξαρτάται από το ιστορικό της αγωγής και συγκεκριμένα από το αν ο δικηγόρος σας αναφέρει στην αγωγή ότι το αυτοκίνητό σας επισκευάσθηκε. Αν ισχυρίζεσθε στην αγωγή ότι η ζημία αποκαταστάθηκε, είσθε υποχρεωμένος να προσκομίσετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες επισκευής. Αν δεν προσκομίσετε την απόδειξη αυτή, ο δικαστής κανονικά πρέπει να κηρύξει απαράδεκτη την συζήτηση της αγωγής σας, βάσει του νόμου, που ορίζει ότι προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζητήσεως της αγωγής είναι η προσκόμιση των ως άνω παραστατικών. Αν στην αγωγή ο δικηγόρος σας αναφέρει ότι το αυτοκίνητο δεν επισκευάσθηκε, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα , αν και είναι παράξενο να έχετε τιμολόγια αγοράς ανταλλακτικών και να μην έχετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση αυτών των ανταλλακτικών και για τις υπόλοιπες εργασίες επισκευής. Αυτό το γεγονός θα το συνεκτιμήσει το δικαστήριο.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

Α΄ ΜΕΡΟΣ - EΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ