51. – Γ΄ ΜΕΡΟΣ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Αν το δικαστήριο κηρύξει απαράδεκτη την συζήτηση της αγωγής κατά τα προαναφερθέντα, είσθε υποχρεωμένος (αν θέλετε βέβαια να διεκδικήσετε την ζημιά σας από το τροχαίο ατύχημα) να εξασφαλίσετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις εργασίεςΑν το δικαστήριο κηρύξει απαράδεκτη την συζήτηση της αγωγής κατά τα προαναφερθέντα, είσθε υποχρεωμένος (αν θέλετε βέβαια να διεκδικήσετε την ζημιά σας από το τροχαίο ατύχημα) να εξασφαλίσετε απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τις εργασίες και κατόπιν με κλήση,δηλαδή δικόγραφο με το οποίο ζητείται η εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης, να την επαναφέρετε στο ακροατήριο.

Η αγωγή που έχω ασκήσει για αποζημίωση λόγω των βλαβών που υπέστη το αυτοκίνητό μου πρόκειται να εκδικασθεί σύντομα, αλλά εγώ έχω μόνο φωτοτυπίες των τιμολογίων, διότι τα πρωτότυπα κατεστράφησαν. Θα έχω πρόβλημα στο δικαστήριο;Ερώτηση: Η αγωγή που έχω ασκήσει για αποζημίωση λόγω των βλαβών που υπέστη το αυτοκίνητό μου πρόκειται να εκδικασθεί σύντομα, αλλά εγώ έχω μόνο φωτοτυπίες των τιμολογίων, διότι τα πρωτότυπα κατεστράφησαν. Θα έχω πρόβλημα στο δικαστήριο;

Απάντηση: Οχι, διότι η διαδικασία των διαφορών από αυτοκίνητα είναι ειδική και υπάρχει κάποια ελαστικότητα στα αποδεικτικά στοιχεία σε σχέση με την τακτική διαδικασία. Μπορείτε να προσκομίσετε άνετα τις φωτοτυπίες,αν και θα ήταν καλύτερα να έχετε τα πρωτότυπα.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος  Αθήνας

 

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ