51. – Β΄ ΜΕΡΟΣ – ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ - EΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΧρήσιμο είναι να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι το δικαστήριο,αν κάνει δεκτή την αγωγή σας, πιθανότατα δεν πρόκειται να σας επιδικάσει τον αναλογούντα ΦΠΑ για τις εργασίες επισκευής των ζημιών που υπέστη το αυτοκίνητό σας από το επίδικο τροχαίο ατύχημα,εφόσον έχετε προσφορά και όχι απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Η πιο πιθανή εκδοχή πάντως είναι η αγωγή σας να αναφέρει ότι το αυτοκίνητό σας δεν επισκευάσθηκε,αφού ο δικηγόρος που την συνέταξε δεν είχε απόδειξη παροχής υπηρεσιών στα χέρια του.
Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το απαράδεκτο της συζητήσεως αφορά αποκλειστικά στο κονδύλιο εργασιών επισκευής,για το οποίο δεν έχετε απόδειξη και αναφέρεται στην αγωγή σας ότι η επισκευή έγινε, και όχι στα άλλα κονδύλια που πιθανώς περιλαμβάνονται στην αγωγή σας,όπως το κονδύλιο μειώσεως αγοραίας αξίας,μίσθωσης ταξί, χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη κλπ. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρχει η ιδιομορφία να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής σας για το κονδύλιο εργασιών επισκευής αλλά να συζητηθεί κανονικά για τα υπόλοιπα κονδύλια.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

Β΄ ΜΕΡΟΣ - EΛΛΕΙΨΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ