50 – Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην είχε προτεραιότητα διέλευσης ο οδηγός του μοτοποδηλάτου,διότι αν είχε εισέλθει μετά από έλεγχο στη διασταύρωση,πριν φθάσει σε αυτήν το αυτοκίνητό σας και βρισκόταν ήδη στην έξοδό της κατά την στιγμή της σύγκρουσης,είναι πολύ πιθανό να κριθείτε εσείς αποκλειστικά υπαίτιος για το επίδικο τροχαίο ατύχημα,βάσει νομολογίας που έχουμε αναφέρει στο πρώτο μέρος του άρθρου.Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να μην είχε προτεραιότητα διέλευσης ο οδηγός του μοτοποδηλάτου,διότι αν είχε εισέλθει μετά από έλεγχο στη διασταύρωση,πριν φθάσει σε αυτήν το αυτοκίνητό σας και βρισκόταν ήδη στην έξοδό της κατά την στιγμή της σύγκρουσης,είναι πολύ πιθανό να κριθείτε εσείς αποκλειστικά υπαίτιος για το επίδικο τροχαίο ατύχημα,βάσει νομολογίας που έχουμε αναφέρει στο πρώτο μέρος του άρθρου.

Όσον αφορά στο ποινικό δικαστήριο,τα πράγματα είναι πιο δύσκολα,δεδομένου ότι οι πιθανότητες να κριθείτε ένοχος για τον τραυματισμό του μοτοποδηλάτη είναι σημαντικές, και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν το ποινικό δικαστήριο κρίνει ως συνυπαίτιο για τον τραυματισμό του τον μοτοποδηλάτη.

Όσον αφορά στο ποινικό δικαστήριο,τα πράγματα είναι πιο δύσκολα,δεδομένου ότι οι πιθανότητες να κριθείτε ένοχος για τον τραυματισμό του μοτοποδηλάτη είναι σημαντικές, και μάλιστα ανεξάρτητα από το αν το ποινικό δικαστήριο κρίνει ως συνυπαίτιο για τον τραυματισμό του τον μοτοποδηλάτη. Για να αθωωθείτε θα πρέπει να αποδείξετε ότι δεν σας βαρύνει απολύτως καμμία συνυπαιτιότητα,με βάση τα όσα αναλύθηκαν προηγουμένως.Υπάρχουν πολλές παράμετροι που έχουν σημασία για την κρίση περί συνυπαιτιότητας,και μία από αυτές είναι και τα βλαβέντα μέρη των οχημάτων.

 

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ