50 – Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ν κριθείτε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα θα σας επιβληθεί ποινή φυλάκισης, που εξαγοράζεται με ένα χρηματικό ποσό για κάθε ημέρα φυλάκισης και ποικίλλει. Ο δικηγόρος σας μπορεί να ζητήσει την αναστολή της ποινής (που σημαίνει ότι δεν θα χρειασθεί να πληρώσετε χρήματα για την μετατροπή της ποινής φυλάκισης), εφόσον δεν σας έχουν καταδικάσει προηγουμένως για άλλα αδικήματα με ποινές που υπερβαίνουν αθροιστικά τις 180 ημέρες φυλάκισης

Αν κριθείτε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα θα σας επιβληθεί ποινή φυλάκισης, που εξαγοράζεται με ένα χρηματικό ποσό για κάθε ημέρα φυλάκισης και ποικίλλει. Ο δικηγόρος σας μπορεί να ζητήσει την αναστολή της ποινής (που σημαίνει ότι δεν θα χρειασθεί να πληρώσετε χρήματα για την μετατροπή της ποινής φυλάκισης), εφόσον δεν σας έχουν καταδικάσει προηγουμένως για άλλα αδικήματα με ποινές που υπερβαίνουν αθροιστικά τις 180 ημέρες φυλάκισης. Η αναστολή ισχύει  συνήθως για μία τριετία: εφόσον μέσα σε αυτό το διάστημα δεν καταδικασθείτε για άλλο αδίκημα,δεν θα χρειασθεί να πληρώσετε για την μετατροπή της ποινής που σας επιβλήθηκε.

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η οδήγηση,όσο κι αν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, αποτελεί πάντοτε ανάληψη ιδιαιτέρων ευθυνών απέναντι στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και στους πεζούς. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη ανά πάσαν στιγμή,όλοι όσοι οδηγούμε, διότι το άγχος , ο εκνευρισμός, αλλά και το μεσογειακό μας ταμπεραμέντο, επιβάλλουν-συνειδητά ή ασυνείδητα- στη μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών στη χώρα μας ένα επιθετικό στυλ οδήγησης,που μόνο δεινά μπορεί να προκαλέσει…

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι η οδήγηση,όσο κι αν είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής μας, αποτελεί πάντοτε ανάληψη ιδιαιτέρων ευθυνών απέναντι στους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου και στους πεζούς

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ