46. Β΄ ΜΕΡΟΣ

βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπορείτε να ασκήσετε προσεπίκληση κατά του ασφαλιστή σας και μάλιστα να ενώσετε στο δικόγραφο αγωγή αποζημιώσεωςΠροσεπίκληση.

Στην δική σας περίπτωση,προφανώς ο αντίδικός σας δεν άσκησε πλαγιαστική αγωγή,αφού η ασφαλιστική σας εταιρεία δεν ενάγεται για τις ζημίες που υπέστη ο αντίδικος από το τροχαίο ατύχημα,αν και είχε αυτό το δικαίωμα.Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε όμως,διότι ο νόμος σας καλύπτει πλήρως. Συγκεκριμένα, βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μπορείτε να ασκήσετε προσεπίκληση κατά του ασφαλιστή σας και μάλιστα να ενώσετε στο δικόγραφο αγωγή αποζημιώσεως.

Η προσεπίκληση δηλαδή είναι η διαδικασία που προβλέπει η δικονομία για τον εξαναγκασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να συμμετάσχει σε μιά δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων διαδίκωνΗ προσεπίκληση δηλαδή είναι η διαδικασία που προβλέπει η δικονομία για τον εξαναγκασμό τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, να συμμετάσχει σε μιά δίκη που εκκρεμεί μεταξύ άλλων διαδίκων. Με την αγωγή αποζημιώσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος κατά της ασφαλιστικής σας εταιρείας,που ο δικηγόρος σας μπορεί να σωρεύσει στο ίδιο δικόγραφο,προβάλλεται μέλλουσα και υπό αίρεση αξίωση για αποζημίωση ίση με αυτήν που τυχόν θα υποχρεωθείτε να καταβάλετε στον ενάγοντα αν χάσετε την δίκη.Στην ουσία δηλαδή δεν θα πληρώσετε ούτε ένα ευρώ από την τσέπη σας, εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου σας,στην περίπτωση που το δικαστήριο δεν σας επιδικάσει καμμία δικαστική δαπάνη ή η δικαστική δαπάνη που θα σας επιδικάσει θα είναι μικρή,όπως συνήθως συμβαίνει.

Ερώτηση: Οδηγούσα ένα αυτοκίνητο που δεν ήταν δικό μου και προκάλεσα τροχαίο ατύχημα.Η ασφαλιστική εταιρεία που κάλυπτε το αυτοκίνητο αρνήθηκε να πληρώσει τον παθόντα, διότι κατά την άποψή της το ατύχημα δεν έγινε υπό τις συνθήκες που περιέγραψα στην δήλωση.Ο ζημιωθείς άσκησε αγωγή εναντίον μου και όχι εναντίον της ασφαλιστικής εταιρείας που κάλυπτε το αυτοκίνητο που οδηγούσα,αλλά μίας άσχετης ασφαλιστικής εταιρείας και μου λέει ότι θα προχωρήσει στη δίκη μόνο εναντίον μου.Τι μπορώ να κάνω για να μην πληρώσω;
Απάντηση: Ισχύουν τα ίδια που αναφέραμε στην προηγούμενη περίπτωση, δεδομένου ότι και ο οδηγός, ακόμη κι αν δεν είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζημιογόνου αυτοκινήτου, μπορεί να προσεπικαλέσει την ασφαλιστική εταιρεία που το κάλυπτε.

Νίκος Τρυπιάς-Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ