17. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (Leasing), Α΄ ΜΕΡΟΣ

Μέχρι το 1986 η χρηματοδοτική μίσθωση (όχι μόνο αυτοκινήτου,αλλά και ακινήτων,επαγγελματικού εξοπλισμού κλπ.) ήταν άγνωστη στη χώρα μας,ενώ στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες είχε ήδη αναπτυχθεί από το 1960,για να μην μιλήσουμε για τις ΗΠΑ,που αναπτύχθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 1950! Κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως, σύμφωνα με τη λαϊκή ρήση.
Το 1986 καθιερώθηκε με τον νόμο 1665 και η ανάπτυξή της έκτοτε είναι ραγδαία. Το leasing είναι σύμβαση μεταξύ μίας εξειδικευμένης στον τομέα αυτό εταιρείας και μιάς επιχείρησης ή ενός επαγγελματία (στο εξής,χάριν συντομίας,αποκαλούμενων ως «οι πελάτες»),βάσει της οποίας η ως άνω εταιρεία παραχωρεί για ορισμένο χρονικό διάστημα στον πελάτη της τη χρήση κινητών ή ακινήτων.Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αγοράσει το κινητό ή το ακίνητο μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος μίσθωσης,ή ακόμη και πιο πριν , είτε να ανανεώσει τη μίσθωση.
Είναι αυτονόητα τα οφέλη της χρηματοδοτικής μίσθωσης για τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.Το σημαντικότερο είναι η δυνατότητα εκσυγχρονισμού και επέκτασης των εγκαταστάσεών τους,ακόμα κι αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα προς τούτο κεφάλαια. Επίσης,αποφεύγεται ο δανεισμός,που στις περισσότερες περιπτώσεις διέπεται από πιο επαχθείς όρους,ενώ συνηθέστατα δεν καλύπτει την αξία του κινητού ή ακινήτου που θέλει να αγοράσει ο πελάτης. Περαιτέρω,τα χρήματα που καταβάλλει ο πελάτης στην εταιρεία leasing,θεωρούνται από την εφορία ως δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του,και αυτό το στοιχείο διαφοροποιεί αποφασιστικά την χρηματοδοτική μίσθωση από τον δανεισμό,διότι ακόμη και στις περιπτώσεις που το κόστος της τελευταίας υπερβαίνει το κόστος αντίστοιχου δανεισμού,οι φορολογικές ελαφρύνσεις μειώνουν κατά πολύ το τελικό πραγματικό κόστος του πελάτη.
Όλα αυτά τα οφέλη λοιπόν,γιατί δεν μπορεί να τα καρπωθεί ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό; Αυτό είναι το ερώτημα που εύλογα ανακύπτει.Η απάντηση βρίσκεται στον νόμο,που ορίζει ότι η χρήση του κινητού ή του ακινήτου πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του πελάτη.Εξάλλου,η χρηματοδοτική μίσθωση δεν είναι πανάκεια.Συμφέρει μόνο όταν η «ρευστότητα» του πελάτη δεν είναι μεγάλη,διότι σε περίπτωση μεγάλης ρευστότητας η χρησιμοποίηση ιδίων κεφαλαίων έχει συνήθως μικρότερο κόστος για τον πελάτη.Λέμε «συνήθως»,διότι αν ο πελάτης επιτύχει (ιδίως τώρα που το χρηματιστήριο βρίσκεται σε περίοδο ισχνών αγελάδων) να επενδύσει τα δικά του εξοικονομούμενα κεφάλαια με μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με το κόστος της χρηματοδοτικής μίσθωσης,σαφώς συμφέρει η τελευταία.
Υπάρχουν πολλές μορφές χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου,οι βασικότερες όμως είναι τέσσερις,που θα αναλυθούν στο επόμενο άρθρο.
Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ