15. ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ

Το καλοκαίρι επί θύραις. Καιρός να βγάλετε για βόλτα το σκάφος σας ή το τροχόσπιτό σας.Εκτός όμως από τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει απαραίτητα να τηρείτε για την ασφαλή ρυμούλκηση (και τους οποίους έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς το auto motor und sport) , πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσετε και για την ασφαλιστική σας κάλυψη,αν δεν το έχετε ήδη κάνει.
Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που έχετε συνάψει με την εταιρεία σας δεν σας καλύπτει,αν δεν έχετε κάνει ειδική συμφωνία για ρυμούλκηση τρέϊλερ ή τροχόσπιτου,η οποία βεβαίως συνεπάγεται και την καταβολή του προβλεπόμενου για την κατηγορία του ρυμουλκουμένου οχήματος ποσού. Όσο περισσότερους άξονες έχει το ρυμουλκούμενο όχημα,τόσο μεγαλύτερο είναι το ασφάλιστρο. Καλό είναι να έχετε υπόψη σας ότι η συμφωνία για κάλυψη της αστικής ευθύνης από ζημίες που τυχόν προκαλέσει το ρυμουλκούμενο όχημα,η οποία αποτελεί τμήμα της ασφαλιστικής σύμβασης που καλύπτει το αυτοκίνητό σας, δεν καλύπτει και τις δικές ζημίες: γι΄αυτήν την κάλυψη χρειάζεται να κάνετε ιδιαίτερη ασφάλιση με άλλο κλάδο της ασφαλιστικής εταιρείας: π.χ. για να έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ρυμουλκούμενο σκάφος σας,εκτός από την ιδιαίτερη συμφωνία κάλυψης αστικής ευθύνης που πρέπει να αναγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου,πρέπει να συμφωνήσετε να συμπεριληφθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους σας (υπόψη ότι για τα ταχύπλοα και για διάφορες άλλες κατηγορίες σκαφών είναι πλέον υποχρεωτική η ασφάλιση αστικής ευθύνης) και όρος για την κάλυψη των ζημιών του σκάφους και του τρέϊλερ από τροχαίο ατύχημα (το λεγόμενο «transit clause» στην ορολογία των ασφαλιστικών εταιρειών).
Η ασφαλιστική σας εταιρεία,σε περίπτωση που προκαλέσετε ατύχημα με το ρυμουλκούμενό σας , είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τους παθόντες τρίτους,έστω και αν δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη για τη ρυμούλκηση.Είναι βέβαιο όμως σε αυτήν την περίπτωση,ότι η εταιρεία θα στραφεί εναντίον σας και θα υποχρεωθείτε να την αποζημιώσετε για ό,τι κατέβαλε στον παθόντα τρίτο,με τους νόμιμους τόκους,διότι η ζημία που προκαλείται σε τρίτους από ρυμουλκούμενο όχημα αποκλείεται από την ασφαλιστική κάλυψη εφόσον δεν υπάρχει ειδική συμφωνία.Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι πρέπει να έχετε την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη αν ρυμουλκείτε οποιοδήποτε όχημα,η οποία εξάλλου δεν κοστίζει πολύ.
Αν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αναφέρεται συγκεκριμένο ρυμουλκούμενο,η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει μόνο γι΄αυτό και όχι για άλλο ρυμουλκούμενο. Συνήθως για την κάλυψη της αστικής ευθύνης ,στο ασφαλιστήριο αναφέρεται μόνο ο αριθμός των αξόνων του ρυμουλκουμένου,χωρίς άλλη εξειδίκευση στην περιγραφή του.
Σε περιπτώσεις βαρέων ρυμουλκουμένων (βυτία κλπ.) συνήθως υπάρχει αυτοτελής ασφάλιση για το ρυμουλκούμενο (αρκετές φορές μάλιστα ο ιδιοκτήτης του ρυμουλκουμένου δεν είναι και ιδιοκτήτης του ρυμουλκού οχήματος) . Η ΥΑ Κ4/585/1978 προβλέπει ότι η ασφάλιση αυτή ισχύει μόνο αν το ρυμουλκό όχημα είναι ανασφάλιστο ή αν η ασφάλισή του δεν καλύπτει την αστική ευθύνη για ατυχήματα που προξενούνται από το ρυμουλκούμενο.Ισχύει επίσης αν τα ασφαλιστικά ποσά υπερβαίνουν τα ποσά της ασφάλισης του ρυμουλκού οχήματος και μόνο για το υπερβάλλον.

Ερώτηση: ΙΣΧΥΕΙ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ σας ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΥΜΟΥΛΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ,ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ;
Όχι. Η Υπουργική Απόφαση (Κ4/585/1978 ΑΥΕ) που προβλέπει τον αποκλεισμό της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας ορίζει ότι αποκλείονται οι ζημίες που προκαλούνται «καθ΄ον χρόνον το όχημα ωθείται ή ρυμουλκεί έτερον όχημα».Αυτό σημαίνει ότι όταν ρυμουλκείτε το τρεϊλερ ή το τροχόσπιτό σας χωρίς ιδιαίτερη ασφαλιστική κάλυψη,αποκλείεται η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας ακόμη και αν η ζημία έγινε από το ρυμουλκό αυτοκίνητο και δεν είχε καμμία συμμετοχή στην πρόκληση της ζημίας το ρυμουλκούμενο.Κατά συνέπειαν, αν η υπόθεση φτάσει στα δικαστήρια,δεν έχει καμμία αξία η πιθανή προσπάθεια του δικηγόρου σας να αποδείξει ότι το ρυμουλκούμενο όχημα δεν συνετέλεσε καθόλου στην πρόκληση και στην έκταση της ζημίας,και κατ΄αυτόν τον τρόπο ισχύει η κανονική ασφαλιστική κάλυψη,διότι ο νομοθέτης θεωρεί ότι υπάρχει αιτιώδης συνάφεια της ρυμούλκησης με το ζημιογόνο αποτέλεσμα.
Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ