39. ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, Α΄ΜΕΡΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΤΑ, Α΄ΜΕΡΟΣ

Η πράσινη κάρτα, που αποτελεί το αποδεικτικό της ασφάλισης αυτοκινήτου για ταξίδια στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη για όλες τις χώρες της Ευρώπης,καθώς και για την Τουρκία, το Ισραήλ,την Μάλτα, την Τυνησία, το Μαρόκο και το Ιράκ,δεδομένου ότι η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα είναι παντού και πάντοτε υπαρκτή.Το σύστημα αυτό της διεθνούς ασφάλισης βασίζεται σε αμοιβαίες συμφωνίες που υπογράφουν μεταξύ τους τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που συμμετέχουν.Εποχή διακοπών και οι προορισμοί πολλοί και ελκυστικοί,τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Δεν είναι λίγοι οι συμπολίτες μας που αποφασίζουν να επισκεφθούν μία ή περισσότερες ξένες χώρες με τα δικά τους αυτοκίνητα.Σε κάποιους φαίνεται ως τόλμημα η αυτοκίνηση στο εξωτερικό,για άλλους όμως είναι απόλαυση. Η πράσινη κάρτα, που αποτελεί το αποδεικτικό της ασφάλισης αυτοκινήτου για ταξίδια στο εξωτερικό, είναι απαραίτητη για όλες τις χώρες της Ευρώπης,καθώς και για την Τουρκία, το Ισραήλ,την Μάλτα, την Τυνησία, το Μαρόκο και το Ιράκ,δεδομένου ότι η πιθανότητα για τροχαίο ατύχημα είναι παντού και πάντοτε υπαρκτή.Το σύστημα αυτό της διεθνούς ασφάλισης βασίζεται σε αμοιβαίες συμφωνίες που υπογράφουν μεταξύ τους τα Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης των χωρών που συμμετέχουν.
Οι ελληνικές πράσινες κάρτες εκδίδονται με την μέριμνα του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης (Ξενοφώντος 10,Αθήνα), μέλη του οποίου είναι όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτοκινήτων.
Σύμφωνα με τον νόμο 489/76, το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως (στο εξής ΓΔΑ) ,που εδρεύει στην Αθήνα,είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και τελεί υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορίου.
Αν με υπαιτιότητά σας εμπλακείτε,ο μη γένοιτο,σε τροχαίο ατύχημα στο εξωτερικό (συνιστάται προσοχή ιδιαίτερα στην Αγγλία και στην Κύπρο,και ειδικά όταν βγαίνετε από βενζινάδικο ή πάρκινγκ σε άδειο δρόμο ή κάνετε το γύρο πλατείας),ευθύνεται για την αποζημίωση το ΓΔΑ της χώρας όπου έγινε το ατύχημα.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,καθώς και στην Ελβετία και στην Σλοβακία, δεν χρειάζεται το αυτοκίνητό σας να καλύπτεται ούτε με πράσινη κάρτα, ούτε με ασφάλιση από ασφαλιστική εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα για να υφίσταται η ευθύνη του τοπικού ΓΔΑ,προσοχή όμως: αν δεν έχετε πράσινη κάρτα,μπορεί να καταβάλει το ΓΔΑ της χώρας όπου προκαλέσατε το ατύχημα την αποζημίωση, αλλά οπωσδήποτε θα στραφεί εναντίον σας,διότι δεν είχατε πράσινη κάρτα.
Ο ιδιοκτήτης,ο κάτοχος και ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου ευθύνονται για την αποζημίωση του παθόντος τρίτου που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα και η αγωγή που στρέφεται εναντίον τους εκδικάζεται από το αρμόδιο δικαστήριο της χώρας που έγινε το ατύχημα.
Για να είναι καλυμμένο το ημεδαπό αυτοκίνητο στο εξωτερικό,πρέπει να έχει έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη στην Ελλάδα και να είναι οπωσδήποτε εφοδιασμένο με πράσινη κάρτα,δηλαδή το πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης που χορηγείται βάσει σύμβασης για την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης στο εξωτερικό. Αυτή η υποχρέωση των ιδιοκτητών,κατόχων και οδηγών ισχύει και για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειωτέον ότι με την πράσινη κάρτα ασφαλίζεται η αστική ευθύνη προς τρίτους,αλλά όχι οι ίδιες ζημίες (μικτή) και η κλοπή.Αυτές οι καλύψεις είναι προαιρετικές,και σίγουρα αξίζει να τις έχετε.

Νίκος Τρυπιάς-Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ