09. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΒΛΑΒΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ, 1ο ΜΕΡΟΣ

Σχεδόν σε όλες τις αγωγές αποζημίωσης λόγω βλαβών που υπέστη ένα αυτοκίνητο,το οποίο ενεπλάκη σε ατύχημα,περιλαμβάνεται και αίτημα για ανόρθωση των ζημιών που υπέστη ο ιδιοκτήτης του λόγω μειώσεως της αγοραίας αξίας του.
Μείωση της αγοραίας αξίας ενός οχήματος αποτελεί η διαφορά της αξίας που είχε αυτό πριν εμπλακεί στο ατύχημα και της αξίας που έχει μετά από την ολοκλήρωση των επισκευών του.Η μείωση συνίσταται πάντοτε σε ποσοστό του συνολικού κόστους για αγορά ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής. Οι ισχυρισμοί ορισμένων εναγόντων ότι η μείωση της αγοραίας αξίας των αυτοκινήτων τους είναι λίγο μικρότερη,ισούται ή υπερβαίνει το συνολικό κόστος για αγορά ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευής, κρίνονται σχεδόν πάντοτε από τα δικαστήρια ως αβάσιμοι και επιβαρύνουν τους ενάγοντες με το δικαστικό ένσημο που αντιστοιχεί στο υπερβολικό κατά τα ως άνω κονδύλιο. Το δικαστικό ένσημο (δηλαδή το μερίδιο του κράτους που εισπράττεται έναντι μέρους των δαπανών για την λειτουργία των δικαστηρίων) ανέρχεται σχεδόν στο 1% του αιτουμένου ποσού, με τις διάφορες επιβαρύνσεις. Είναι λοιπόν προφανής ο λόγος για τον οποιο πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολές στο αιτούμενο ποσό για την μείωση της αγοραίας αξίας.
Από την άλλη πλευρά,οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι κατά κανόνα εξαιρετικά απρόθυμες να αποζημιώσουν εξωδικαστικά τον ιδιοκτήτη βλαβέντος αυτοκινήτου για το συγκεκριμένο κονδύλιο,οπότε η προσφυγή στην δικαστική οδό είναι επιβεβλημένη, διότι ακόμη και αν ο ζημιωθείς ιδιοκτήτης πάρει τα χρήματά του μετά από δύο ή τρία χρόνια,ωφελείται από το γεγονός ότι τα επιτόκια υπερημερίας είναι πολύ μεγαλύτερα από τα επιτόκια των καταθέσεων.
Η μείωση της αγοραίας αξίας συνίσταται στις επαχθείς για τον ζημιωθέντα ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου οικονομικές και τεχνικές συνέπειες των βλαβών του αυτοκινήτου του.Η οικονομική συνέπεια (εμπορική υπαξία) είναι βεβαίως η αδυναμία πώλησης του τρακαρισμένου (και επισκευασμένου) αυτοκινήτου σε τιμή ίδια με αυτήν ομοειδούς μοντέλου που δεν έχει τρακάρει,λόγω της υπόνοιας που έχει ο υποψήφιος αγοραστής ότι το αυτοκίνητο μπορεί να έχει κρυφά ελαττώματα που θα παρουσιασθούν μετά την αγορά του.
Οι τεχνικές συνέπειες (τεχνική υπαξία) υφίστανται όταν ,παρά την επισκευή του αυτοκινήτου, παραμένουν ελαττώματα που αφορούν στην μηχανική κατάσταση (δηλαδή στην ασφάλεια,στη «μακροζωία» και στην αξιοπιστία του αυτοκινήτου) ή στην εμφάνισή του.
Η εμπορική και η τεχνική υπαξία είναι διαφορετικές μορφές ζημίας και ο ιδιοκτήτης μπορεί συνήθως να απαιτήσει αποζημίωση και για τις δύο σε περιπτώσεις που οι ζημίες είναι μεγάλες και δεν μπορεί να επανέλθει το αυτοκίνητο στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από το ατύχημα (π.χ. σε βλάβη του σασί).
Ο ενάγων πρέπει να αποδείξει στο δικαστήριο ότι όντως δεν επανήλθε το αυτοκίνητό του στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από το ατύχημα (τεχνική υπαξία) και ότι μπορεί να γίνει διάγνωση της επισκευής από τον υποψήφιο αγοραστή,έστω με τη βοήθεια μηχανικού (εμπορική υπαξία).Αλλιώς,το κονδύλιο απορρίπτεται ως αβάσιμο και αόριστο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΕΝΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΟΡΙΣΤΙΑΣ.

1.Εργοστάσιο κατασκευής και μοντέλο αυτοκινήτου.
2.Κυβισμός.
3.Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,αν έχει εισαχθεί ως μεταχειρισμένο.
4.Είδος και ύψος των ζημιών του αυτοκινήτου και των ελαττωμάτων που τυχόν παρέμειναν μετά από την επισκευή του.
5.Η τοποθέτηση καινούργιων ή μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ