31. Η «προσφορά» του συνεργείου ως αποδεικτικό μέσο

ΕΡΩΤΗΣΗ: Με τράκαραν χωρίς να φταίω. Ο υπαίτιος αρνήθηκε να κάνει θετική δήλωση στην εταιρεία του και θα κάνω αγωγή.’Ομως η ζημιά είναι μεγάλη και δεν έχω χρήματα να φτιάξω το αυτοκίνητό μου.Μπορώ να ασκήσω την αγωγή μου με βάση την προσφορά που θα μου δώσει το συνεργείο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βεβαίως μπορείτε.Η προσφορά του συνεργείου αποτελεί σύμφωνα με την νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων παραδεκτό αποδεικτικό μέσο, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις,δηλαδή να αναγράφονται σε αυτήν ημερομηνία,τα στοιχεία του ιδιοκτήτη,ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (καλό είναι να αναγράφεται και το μοντέλο),το είδος των εργασιών που πρέπει να εκτελεσθούν και το κόστος καθεμίας εργασίας,καθώς και το κόστος και το είδος των αναγκαίων ανταλλακτικών. Επίσης στην προσφορά πρέπει να υπάρχει σφραγίδα του συνεργείου και υπογραφή του ιδιοκτήτη του. Η προσφορά πρέπει να είναι εμφανίσιμη και όχι γραμμένη σε «μπακαλόχαρτο»! Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες αποφάσεις, βάσει των οποίων θεωρείται η προσφορά του συνεργείου παραδεκτό αποδεικτικό μέσο: 10300/87 ΕφΑθ,3192/91 ΕφΑθ,4851/92 ΕφΑθ,10409/94 ΕφΑθ.
Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα της προσφοράς σε σχέση με τα τιμολόγια: 1.Είναι σημαντικά πιο εύκολο (σε σχέση με τα τιμολόγια πάντα) να αμφισβητηθεί βάσιμα από τους αντιδίκους σας,ιδίως διότι είναι τοις πάσι γνωστό ότι οι προσφορές δεν κοστίζουν τίποτε στα συνεργεία και είναι πολύ εύκολο να τις «φουσκώσουν» . Ιδίως αν δεν έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη από την αντίδικό σας ασφαλιστική εταιρεία,είναι πιθανό το δικαστήριο να θεωρήσει φουσκωμένη την προσφορά και να σας «ψαλιδίσει» τα κονδύλια για τις εργασίες,ίσως και για τα ανταλλακτικά.Το ίδιο ισχύει και αν έχει γίνει πραγματογνωμοσύνη, αλλά διαφέρει σημαντικά από την προσφορά που θα προσκομίσετε στο δικαστήριο. Ο πιο σίγουρος τρόπος λοιπόν για να πάρετε τα λεφτά σας είναι να προσκομίσετε προσφορά που αντιστοιχεί στις πραγματικές ζημίες σας και όχι φουσκωμένη,και να έχετε ειδοποιήσει την ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου για να κάνει πραγματογνωμοσύνη στο αυτοκίνητό σας.
2.Δεν είναι βάσιμο το αίτημα που πιθανώς θα προβάλει ο δικηγόρος σας με την αγωγή,για επιδίκαση του αναλογούντος ΦΠΑ,διότι εφόσον δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια δεν μπορεί να επιδικασθεί ΦΠΑ.
3.Τα κονδύλια μειώσεως της αγοραίας αξίας του αυτοκινήτου σας και μίσθωσης ταξί,που είναι πολύ πιθανόν να γίνουν δεκτά αν προσκομίσετε τιμολόγια, μπορεί να απορριφθούν ως αβάσιμα αν έχετε μόνο προσφορά, διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει διάγνωση των ελαττωμάτων που τυχόν θα παραμείνουν στο αυτοκίνητό σας μετά από την επισκευή,εφόσον βέβαια η επισκευή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημέρα της δίκης. Επίσης δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση για μίσθωση ταξί,εφόσον το αυτοκίνητο κυκλοφορεί και δεν έχει παραμείνει στο συνεργείο για επισκευή.
Από όσα αναφέρθηκαν είναι προφανές ότι σας συμφέρει να εξασφαλίσετε χρήματα για να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας,και να αρκεσθείτε στην εμβαλωματική λύση της προσφοράς μόνον αν είναι πραγματικά αδύνατη η εξεύρεση του αναγκαίου ποσού για την επισκευή.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ