37. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ερώτηση: Ενώ οδηγούσα κανονικά και με μικρή ταχύτητα το επιβατικό μου αυτοκίνητο,σε μία στροφή ο αντιθέτως ερχόμενος έχασε τον έλεγχο και μπήκε στο δικό μου ρεύμα.Εγώ έκανα αμέσως αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, με αποτέλεσμα να πέσω επάνω σε παρακείμενη κολόνα. Εξαιτίας της πρόσκρουσης τραυματίσθηκα και υπέστη σοβαρές ζημίες το αυτοκίνητό μου. Τα χυμένα ορυκτέλαια στο αντίθετο ως προς την πορεία μου ρεύμα, από ένα βυτιοφόρο που ήταν σταθμευμένο κοντά στο σημείο του ατυχήματος,ήταν κατά πάσα πιθανότητα η αιτία του ατυχήματος.Εναντίον ποίου πρέπει να στραφώ για να αποζημιωθώ;
Απάντηση: Πρέπει να στραφείτε εναντίον των οδηγών,των ιδιοκτητών και των ασφαλιστικών εταιρειών των δύο οχημάτων (του αυτοκινήτου που εισήλθε στο δικό σας ρεύμα πορείας και του βυτιοφόρου από το οποίο χύθηκαν τα λάδια).Ο λόγος για τον οποίο η αγωγή σας πρέπει να στρέφεται εναντίον όλων των ως άνω, είναι ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που εισήλθε στο δικό σας ρεύμα πορείας μπορεί κάλλιστα να ισχυρισθεί ότι δεν προκάλεσε το ατύχημα από δική του υπαιτιότητα,δεδομένου ότι τα χυμένα λάδια στο ρεύμα του συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα άρθρα,η ανωτέρα βία αποτελεί λόγο απαλλαγής από την υποχρέωση για αποζημίωση.Επομένως,είναι πολύ πιθανό να βρεθείτε προ οδυνηρής εκπλήξεως αν στραφείτε μόνον εναντίον των υποχρέων σε αποζημίωση που σχετίζονται με το επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο μπήκε στο δικό σας ρεύμα.
Πρώτα απ΄όλα θα πρέπει βέβαια να αποδείξετε ότι όντως εισήλθε το άλλο αυτοκίνητο στο δικό σας ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα σε απόσταση τόσο μικρή που θα ήταν αδύνατον να το αποφύγετε με άλλον τρόπο από τον αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε ότι η πρόσκρουση στην παρακείμενη κολόνα ήταν αναπόφευκτη,λόγω της αιφνίδιας εισόδου του άλλου αυτοκινήτου στο δικό σας ρεύμα. Επίσης πρέπει να αναφέρετε στην αγωγή σας τα χυμένα λάδια και ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου είναι συνυπαίτιος για το ατύχημα,διότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος από τα χυμένα λάδια.Τα μέτρα αυτά είναι η ρίψη άμμου ή πριονιδιού στο σημείο που υπάρχουν τα λάδια και η ειδοποίηση των οδηγών για τον κίνδυνο.Επίσης πρέπει να ειδοποιηθεί και η Αστυνομία,αν ο υπαίτιος αδυνατεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή του κινδύνου.
Εφόσον έχετε τα στοιχεία του βυτιοφόρου δεν τίθεται κανένα πρόβλημα.Αν δεν έχετε τον αριθμό του βυτιοφόρου,σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η απόδειξη των ισχυρισμών σας,οπότε θα στραφείτε μόνο εναντίον του οδηγού,του ιδιοκτήτη και της ασφαλιστικής εταιρείας του αυτοκινήτου που εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα,χωρίς να αναφέρετε τίποτε στην αγωγή σας για τα χυμένα λάδια,δεδομένου ότι δεν γνωρίζετε τον υπαίτιο για τη ρίψη τους στο οδόστρωμα,ούτε εξάλλου μπορείτε να είσθε βέβαιος ότι εξαιτίας των λαδιών βγήκε από την πορεία του το άλλο επιβατικό αυτοκίνητο,το οποίο μπορεί να περνούσε κανονικά από το επικίνδυνο σημείο αν έβαινε με μικρή ταχύτητα. Αν γνωρίζει ο οδηγός του αυτοκινήτου που εισήλθε στο δικό σας ρεύμα τα στοιχεία του βυτιοφόρου που έχυσε τα λάδια,θα πρέπει να τα πάρετε από αυτόν.Είναι προφανές ότι τον συμφέρει να σας τα δώσει,για να απαλλαγεί ενδεχομένως από την ευθύνη του.
Το δικαστήριο μπορεί επίσης να κρίνει ως συνυπαίτιους τους οδηγούς του βυτιοφόρου και του άλλου επιβατικού αυτοκινήτου.Σε αυτήν την περίπτωση, η καθεμία από τις πλευρές που υποχρεούνται σε αποζημίωση (ασφαλιστικές εταιρείες κλπ.) πρέπει να σας την καταβάλει εις ολόκληρον και αφού σας αποζημιώσει πλήρως να πάρει τα οφειλόμενα από την άλλη πλευρά.Κατ΄αυτόν τον τρόπο έχετε την ευχέρεια να υποχρεώσετε την πιο φερέγγυα ασφαλιστική εταιρεία να σας αποζημιώσει.
Νίκος – Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ