29. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ερώτηση: Σε μία στροφή που μπήκα χωρίς να έχω υπερβολική ταχύτητα,χρειάσθηκε να φρενάρω,αλλά τα φρένα του αυτοκινήτου μου δεν λειτούργησαν σχεδόν καθόλου κι έτσι μπήκα στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούσθηκα μετωπικά με ένα αυτοκίνητο που εκινείτο εκεί. Αν τα φρένα μου είχαν λειτουργήσει δεν υπήρχε περίπτωση να μπω στο αντίθετο ρεύμα. Σημειωτέον ότι το αυτοκίνητο το είχα μόλις παραλάβει από γενικό σέρβις και θεωρώ υπεύθυνους για το ατύχημα τους αρμόδιους του συνεργείου.Μπορώ να επικαλεσθώ στο δικαστήριο, που θα εκδικασθεί η αγωγή την οποία άσκησε εναντίον μου ο ιδιοκτήτης του άλλου αυτοκινήτου, την βλάβη των φρένων μου για να απαλλαγώ από την ευθύνη; Το θέμα της ευθύνης του συνεργείου πως θα το αντιμετωπίσω;
Απάντηση: Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στην ανωτέρα βία,ως λόγο απαλλαγής από την ευθύνη του οδηγού και του ιδιοκτήτη ζημιογόνου οχήματος.Υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός νόμος που διέπει την ευθύνη για αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα,δηλαδή ο ΓπΝ, των αρχών του περασμένου αιώνα (1911),προβλέπει στο άρθρο 5 ότι για τέσσερις λόγους και μόνο απαλλάσσεται από την ευθύνη για αποζημίωση ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης ζημιογόνου αυτοκινήτου:
1.Αν το ατύχημα προήλθε από ανωτέρα βία.
2.Αν το θύμα ή ο ζημιωθείς είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα.
3.Αν για το ατύχημα ευθύνεται τρίτο πρόσωπο,άσχετο με το αυτοκίνητο.
4.Αν το ατύχημα επήλθε από ελάττωμα του αυτοκινήτου,εφόσον αποδειχθεί από τον (συν)υπεύθυνο για αποζημίωση οδηγό ότι δεν μπορούσε να γνωρίζει το ελάττωμα,παρά την οποιαδήποτε επιμέλεια.Ο ιδιοκτήτης ούτως ή άλλως έχει αντικειμενική ευθύνη.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση,αν είσθε ιδιοκτήτης/κάτοχος ,οπότε ούτως ή άλλως είσθε αντικειμενικά υπεύθυνος για αποζημίωση, καθώς και η ασφαλιστική σας εταιρεία,δεν έχετε καμμία πιθανότητα για απαλλαγή από την ευθύνη.Αν είσθε οδηγός χωρίς να σας ανήκει το αυτοκίνητο,δεν έχετε πολλές πιθανότητες για απαλλαγή.Αν οδηγούσατε αυτοκίνητο που δεν σας ανήκει και δεν χρησιμοποιούσατε συχνά ως κάτοχος (π.χ. το δανεικό αυτοκίνητο φίλου σας), έχετε μικρές πιθανότητες απαλλαγής, αν αποδείξετε ότι ήταν αδύνατον να γνωρίζετε το ελάττωμα των φρένων και ότι η βλάβη ήταν αιφνίδια. Ως ιδιοκτήτης ή κάτοχος,δεν έχετε καμμία πιθανότητα,διότι τα δικαστήρια,με πάγια νομολογία, δεν θεωρούν ως ανωτέρα βία την βλάβη των φρένων. Ανωτέρα βία είναι κάθε τυχηρό γεγονός, απρόβλεπτο, που είναι αδύνατον να αποτραπεί ακόμα και με την επίδειξη της μεγίστης δυνατής επιμέλειας.Αν είχατε λοιπόν επιδείξει αυτήν την επιμέλεια,θα μπορούσατε να διαπιστώσετε το πρόβλημα των φρένων εγκαίρως.
Το θέμα της ευθύνης του συνεργείου που έκανε το σέρβις του αυτοκινήτου είναι διαφορετικό. Σίγουρα ευθύνεται το συνεργείο για πλημμελή συντήρηση του αυτοκινήτου σας,που είχε ως αποτέλεσμα την οποιαδήποτε βλάβη,αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να αποδείξετε ότι είχατε δώσει εντολή στο συνεργείο για έλεγχο των φρένων,ή του είχατε αναθέσει την εκτέλεση περιοδικού σέρβις ,στις εργασίες του οποίου περιλαμβανόταν και ο έλεγχος του συστήματος πέδησης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σημειωτέον ότι σας συμφέρει να συνεκδικασθεί η αγωγή που θα ασκήσετε κατά του συνεργείου με την αγωγή που έχει ασκήσει εναντίον σας ο ιδιοκτήτης του άλλου αυτοκινήτου.
Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ