26. ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βγήκε ένας απρόσεκτος από ΣΤΟΠ και μου προξένησε μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητο.Έκανε όμως θετική δήλωση στην εταιρεία του,η οποία αρνείται να μου καταβάλει ολόκληρο το ποσόν που έδωσα για την επισκευή του αυτοκινήτου μου,με τον ισχυρισμό ότι είναι 15 ετών και γι΄αυτό θα μου κόψει 40% από την αξία των καινούργιων ανταλλακτικών που αγόρασα.Να δεχθώ τον εκβιασμό της εταιρείας ή να προχωρήσω δικαστικά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με την αποζημίωση το δικαιϊκό σύστημα επιδιώκει την αποκατάσταση των πραγμάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν από το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.Αυτό σημαινει ότι πρέπει η περιουσία σας να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από το ατύχημα και όχι να αυξηθεί: ο νόμος δηλαδή δεν επιτρέπει τον αδικαιολόγητο πλουτισμό σας.
Με βάση τα παραπάνω,έχουν εκδοθεί κάποιες αποφάσεις που ορίζουν ότι σε περίπτωση που ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο επισκευασθεί με καινούργια και γνήσια ανταλλακτικά,ο ζημιωθείς ιδιοκτήτης του δεν μπορεί να απαιτήσει την καταβολή ολόκληρης της αξίας τους,αλλά μόνο το ισόποσο της αξίας των παλαιών ανταλλακτικών που εβλάβησαν από την σύγκρουση και υπήρχαν πριν από αυτή στο αυτοκίνητό του.
Γενικά η τάση της νομολογίας των Ελληνικών δικαστηρίων είναι ευνοϊκή για τους ζημιωθέντες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις με αντίθετο σκεπτικό.
Πάντως,παρά την ύπαρξη των ως άνω αποφάσεων,η τοποθέτηση καινούργιων ανταλλακτικών σε παλιό αυτοκίνητο συνηθέστατα κρίνεται ως δικαιολογημένη από τα δικαστήρια, όταν η επισκευή των βλαβέντων ανταλλακτικών δεν ενδείκνυται λόγω της μείωσης της αντοχής τους και κατά συνέπειαν ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν θα αποζημιωνόταν πλήρως με την εκ νέου χρησιμοποίηση των ανταλλακτικών που εβλάβησαν.Η νομολογία επίσης δέχεται ότι η επισκευή με καινούργια ανταλλακτικά δεν αποτελεί καταχρηστική άσκηση δικαιώματος από τον ιδιοκτήτη του βλαβέντος αυτοκινήτου,διότι σύμφωνα με την καλή πίστη,τα συναλλακτικά ήθη αλλα και τους τεχνικούς κανόνες το αυτοκίνητο πρέπει να επανέλθει στο επίπεδο ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας που είχε πριν από την σύγκρουση.
Τα δικαστήρια συνήθως δεν ασχολούνται με την εξέταση της ανάγκης για την χρησιμοποίηση κάθε καινούργιου ανταλλακτικού ξεχωριστά,αλλά με τις αποφάσεις τους προκρίνουν μια συνολική θεώρηση του ζητήματος της πιθανής αύξησης της αξίας ενός παλιού αυτοκινήτου από την χρήση καινούργιων ανταλλακτικών.Η νομολογία σε γενικές γραμμές δέχεται ότι ένα αυτοκίνητο σαν το δικό σας (15 ετών) δεν είναι δυνατόν να πωληθεί ακριβότερα μετά από την επισκευή του με καινούργια ανταλλακτικά σε σχέση με την αξία που είχε πριν από το ατύχημα και έτσι απορρίπτει τα περί του αντιθέτου επιχειρήματα των υπαιτίων εναγομένων και των ασφαλιστικών τους εταιρειών.Μάλιστα τα δικαστήρια δέχονται συνήθως ότι σύμφωνα με την κοινή πείρα και τις αντιλήψεις των συναλλαγών, η επισκευή του αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση επηρρεάζει υποτιμητικά την αξία του,ενόψει της απροθυμίας των υποψηφίων αγοραστών να αποκτήσουν αυτοκίνητο που έχει υποστεί ατύχημα για τον φόβο εμφάνισης σε αυτό κρυφών ελαττωμάτων (ενδεικτικά απόφαση υπ΄αρ.4849/1993 Εφετείου Αθηνών).
Συμπερασματικά,μην διστάζετε να προσφεύγετε στη δικαστική οδό ,όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες σας περικόπτουν ποσά από τις δαπάνες επισκευής του αυτοκινήτου σας.Μπορεί να καθυστερήσει η είσπραξη της αποζημίωσής σας,αλλά το κονδύλιο μείωσης της αγοραίας αξίας (που δεν καταβάλλουν σχεδόν ποτέ οι ασφαλιστικές εταιρείες) και το επιτόκιο που αρχίζει να υπολογίζεται από την επομένη της επιδόσεως της αγωγής,και είναι πολλαπλάσιο από τα επιτόκια καταθέσεων,αξίζει την ταλαιπωρία.
Νίκος – Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ