49. ΕΡΩΤΗΣΗ

Ερώτηση: Ένα άτομο με το οποίο είχα προσωπικές διαφορές στο παρελθόν, επέπεσε εκ προθέσεως με το φορτηγό του στο σταθμευμένο αυτοκίνητό μου και το διέλυσε. Πέρα από την ποινική του ευθύνη, υπάρχει τρόπος να αποζημιωθώ για τις μεγάλες ζημίες μου; Σημειωτέον ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ,εκτός από το μικρό φορτηγό του, που αξίζει πολύ λιγότερο από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό μου.Ερώτηση: Ένα άτομο με το οποίο είχα προσωπικές διαφορές στο παρελθόν, επέπεσε εκ προθέσεως με το φορτηγό του στο σταθμευμένο αυτοκίνητό μου και το διέλυσε. Πέρα από την ποινική του ευθύνη, υπάρχει τρόπος να αποζημιωθώ για τις μεγάλες ζημίες μου; Σημειωτέον ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του ,εκτός από το μικρό φορτηγό του, που αξίζει πολύ λιγότερο από το κατεστραμμένο αυτοκίνητό μου.

Απάντηση: Οι πιθανότητες να αποζημιωθείτε κανονικά είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα με τον ν.489/1976 η εκ προθέσεως πρόκληση ατυχήματος σε τρίτον εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή ο κύριος ή ο κάτοχος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία και αν στραφείτε με την αγωγή σας εναντίον της,κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει δεκτή η ένσταση απαλλαγής που θα προβάλλει. Πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι αν ο υπαίτιος για την ζημία στο αυτοκίνητό σας ήταν απλώς οδηγός του φορτηγού,και ο κάτοχος ή ο ιδιοκτήτης του ήταν άλλο πρόσωπο,η ασφαλιστική εταιρεία θα ευθυνόταν κανονικά για την αποζημίωσή σας. Στην τελευταία περίπτωση, αφού σας αποζημίωνε, η ασφαλιστική εταιρεία θα είχε το δικαίωμα να στραφεί κατά του κυρίου ή κατόχου του φορτηγού και να απαιτήσει την καταβολή ολοκλήρου του ποσού που σας επιδικάσθηκε ως αποζημίωση εις βάρος της, με τους νόμιμους τόκους.

Απάντηση: Οι πιθανότητες να αποζημιωθείτε κανονικά είναι πολύ μεγάλες. Σύμφωνα με τον ν.489/1976 η εκ προθέσεως πρόκληση ατυχήματος σε τρίτον εξαιρείται από την ασφαλιστική κάλυψη. Δηλαδή ο κύριος ή ο κάτοχος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία και αν στραφείτε με την αγωγή σας εναντίον της,κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει δεκτή η ένσταση απαλλαγής που θα προβάλλει. Εσείς πάντως, διεκδικώντας την πλήρη αποζημίωσή σας, μπορείτε να στραφείτε τόσο κατά του ιδιοκτήτη του φορτηγού όσο και του Επικουρικού Κεφαλαίου, για το οποίο έχει γίνει αναλυτική αναφορά σε προηγούμενα τεύχη του auto motor und sport. Να υπενθυμίσουμε ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο υποχρεούται να σας καταβάλει όλα τα κονδύλια της αγωγής που θα σας κατέβαλλε και η ασφαλιστική εταιρεία,αλλά με μειωμένο τόκο.

Νίκος-Τρυπιάς Αλεξάνδρου
Δικηγόρος

ΕΠΙΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ